Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Yhteiset arvomme

You are here

Home / Valo / Yritysesittely / Yhteiset arvomme

ASIAKASLÄHTÖISYYS

 • Toimintamme perustana on asiakaslähtöisyys.
 • Toimintamme tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja vastata niihin.

 

HENKILÖSTÖN OSAAMINEN

 • Toimintamme henki ja sydän on osaava henkilökunta.
 • Pidämme huolta osaamisesta ja viihtyvyydestä. Viihtyvyys ja tehokkuus käyvät käsikädessä.

 

PAIKALLISUUS JA LUOTETTAVUUS

 • Perustanamme on luotettava ja paikallinen toiminta.
 • Keskitymme oman toimialamme asiakkaiden palveluun ja koko seutukunnan kehittämiseen olemalla näkyvästi paikalla ja läsnä.

 

JATKUVA KEHITYS

 • Toimintamme tulee olla kannattavaa, taloudellista ja tehokasta, jotta pystymme pitämään hinnat kilpailukykyisinä ja sähkön laadun hyvänä.
 • Vertaamme toimintaamme muihin vastaavissa oloissa toimiviin sähköyhtiöihin.

 

YHTEISTYÖHAKUISUUS

 • Parikkalan Valo on paikallinen yhtiö, jonka kilpailukykyä parantavat hyvät suhteet yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin.
 • Yhteistyö on jo verkostunut sähkön hankinnassa, markkinoinnissa ja tarvikehankinnoissa.

 

TALOUDELLINEN JA TEHOKAS TOIMINTA

 • Parikkalan Valo huomioi toiminnassaan ympäristönsä tekniset, kaupalliset ja yhteiskunnalliset muutokset sekä pyrkii aktiivisesti noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita.
 • Seuraamme jatkuvasti muutoksia ja pyrimme vaikuttamaan, varautumaan ja sopeutumaan