Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Historia

You are here

Home / Valo / Yritysesittely / Historia

Paikallista ja luotettavaa energiapalvelua jo 80 vuotta

Sähköistyshankkeet Parikkalan seudulla alkoivat jo 1920-luvulla. Ensimmäinen sähköistysyritys ajoittui 1920-luvun alkuun. Tuolloin tehtiin suunnitelma Suur-Parikkalan sähköistämiseksi silloin toiminnassa olleiden voimalaitosvaihtoehtojen pohjalta. Imatrankosken valjastaminen aiheutti maakunnassa innostuksen sähköistämiseen, jolloin myös Parikkalan seudulla tehtiin toinen yritys alueen sähköistämiseksi. Kumpikaan yritys ei tuottanut tulosta, vaan sähköistys siirtyi 1930-luvun puoliväliin. Parikkalan seudulla aloitettiin valmistelut sähkönjakeluyhtiön perustamiseksi vuonna 1935 ja yhtiö nimeltä Parikkalan Valo Osakeyhtiö perustettiin 1.3.1936.

Sähköt syttyivät 2.9.1936

Yhtiön tarkoituksena oli hankkia sähkövirtaa teollisuutta, valaistusta, maataloustuotteiden jalostusta ja kauppaa varten Parikkalan pitäjässä ja lähikunnissa. Yhtiön perustamiskokouksessa 1.3.1936 valittiin yhtiön johtokuntaan perustamisvaiheen puuhamiehet. Johtokunnan puheenjohtajana toimi nimismies Lenni Pirjola ja muut jäsenet olivat johtaja Erkki Heinonen, kauppias Väinö Pirke, opettaja Pekka Repo ja kunnansihteeri Jussi Neuvonen. Erkki Heinonen toimi myös yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 1938 saakka. Sähköistyshanke lähti ripeästi käyntiin ja innostus sähköistykseen koko seutukunnalla oli suuri. Ensimmäinen rakennusvaihe käsitti 20 kV johdon Simpeleeltä Särkisalmelle ja sivuhaaran Lamminkylään. Jakelumuuntajia rakennettiin aluksi seitsemän. Johdon rakentamisen hoiti Hankkija ja sisäasennustyöt Pohjoismaiden Sähkö Oy. Sähkönhankintasopimus tehtiin Yhtyneet Paperitehtaat Simpeleen kanssa. Ensimmäisen rakennusvaiheen valmistuttua sähköt syttyivät Parikkalassa 2.9.1936.

Toimialue laajenee

Sähkönjakeluverkon laajennustyöt alkoivat sotien jälkeen vuonna 1945, jolloin aloitettiin sähkönjakeluverkon rakentaminen Särkisalmelta Uukuniemelle. Maaseudun sähköistys ajoittui 1940-luvun lopulle ja 1950-luvulle. Jakelumuuntajien määrä oli 1950-luvun lopussa 101 ja jakeluverkon pituus 689 km. Sähkön kulutus oli noin 3,9 GWh vuodessa. Ensimmäinen 45/20 kV:n päämuuntoasema rakennettiin Änkilään 1953. Sähkönhankinta tapahtui Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ltä vuosina 1936-1959 ja 1967-1972 ja Imatran Voima Oy:ltä 1959-1967 ja 1972 jälkeen. Yhtiön jakelualue laajeni, kun vuonna 1951 Punkaharjun Sähkö Oy ja vuonna 1966 Simpeleen Valo Oy sulautuivat Parikkalan Valo Oy:öön. Vuonna 1973 Simpeleen taajaman sähkönjakelu siirtyi Parikkalan Valo Oy:lle. Vuonna 1999 Simpeleen Roukon alue liitettiin Parikkalan Valo Oy:n sähköverkkoon.

Sähkön käyttö kasvaa

Sähkön käyttö kasvoi tasaisesti 1960-luvulle saakka. 1970-luvulle tultaessa sähkön käytössä alkoi voimakas kasvu, joka on jatkunut 2000-luvulle saakka. Sähkön käyttö lämmitysmuotona yleistyi. Sähkön käytön kasvamisen myötä investointeja jouduttiin tekemään sähkönjakeluverkon lisäksi myös sähköasemiin. 1960-luvulla rakennetut 45/20 kV sähköasemat Änkilässä ja Särkisalmella korvattiin 1970-luvulla uusilla 110/20kV:n sähköasemilla. Punkaharjulle rakennettiin 110/20 kV:n sähköasema 1980-luvulla.

 

Liiketoimintoja sähkönsiirrosta rautakauppaan

Yhtiön liiketoiminnat käsittivät asennus-, myymälä- ja rautakauppatoiminnot ja näiden vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja henkilöstön määrään oli merkittävä. Lisäksi yhtiö harjoitti myös lvi-toimintaa. Vuosien myötä näistä liiketoiminnoista luovuttiin. Ensimmäisenä lopetettiin rautakauppa vuonna 1970 ja LVI- toiminta lopetettiin vuonna 1982. Tuolloin vielä myymälä- ja asennustoimintaa laajennettiin Simpeleellä ja Punkaharjulla, jossa avattiin uudet sivutoimipisteet. Asennus- ja myymälätoiminta oli vilkasta 1980-luvun loppupuolella. Lähes viisikymmentä valolaista palveli asiakkaita sisäasennustoiminnassa ja myymälöissä. Sisäasennustoimintaa harjoittava tytäryhtiö Parikkalan Sähkötaito Oy myytiin vuonna 1994 ja myymälätoiminnat myytiin vuonna 1995.

Yhtiön hallinto ja johto

Vuosina 1936-1979 yhtiön hallinnosta vastaava toimielin oli johtokunta. Vuodesta 1980 alkaen hallinnosta vastaavana toimielimenä on ollut hallitus. Vuonna 1950 yhtiöön perustettiin hallintoneuvosto, joka on hallinnosta vastaava ylin toimielin.

Hallintoneuvoston puheenjohtajat

 • Mikko Soikkeli 1950-1951
 • Albin Jantunen 1952-1954
 • Mikko Soikkeli 1955-1964
 • Väinö Henttula 1965-1966
 • Pekka Tiainen 1966-1970
 • Aaro Littunen 1971-1979
 • Into Tähkävuori 1980-2001
 • Ari Berg 2002-2003
 • Pekka Nousiainen 2004-2010
 • Paula Neuvonen 2011-2013
 • Vuodesta 2014 hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Jari Laamanen.

Hallituksen puheenjohtajat

 • Lenni Pirjola 1936-1949 (johtokunta)
 • Kalle Toivanen 1949-1966 (johtokunta)
 • Toivo Laiho 1966-1979 (johtokunta)
 • Martti Väänänen 1980-1984
 • Reino Huotilainen 1985-2004
 • Vuodesta 2005 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ari Berg.

Toimitusjohtajat

 • Erkki Heinonen 1936-1938
 • Lauri Vuorinen 1938-1938
 • Martti Halme1938-1942
 • Kalle Toivonen1943-1966
 • Toivo Laiho 1966-1979
 • Martti Väänänen 1980-1985
 • Arto Tiainen 1985-2015
 • Vuodesta 2015 toimitusjohtajana on toiminut Janne Rouvinen.

Sähkömarkkinat

Suomen sähkömarkkinat vapautuivat vuonna 1995, jolloin suurasiakkaat pääsivät kilpailun piiriin. Vuonna 1998 sähkömarkkinat vapautuivat kaikille asiakkaille. Sähkömarkkinoiden avautumiseen pyrittiin valmistautumaan yhteistyöllä. Sähkön hankintaa varten perustettiin vuonna 1994 yhteistoimintayhtiö Kaakon Voima Oy, jossa olivat mukana yhtiömme lisäksi Imatran Seudun Sähkö Oy, Joutsenon Energia ja Etelä-Karjalan Sähkö Oy.

Kaakon Energia Oy perustettiin vuonna 1998 ja se toimi aluksi myyntiyhtiönä sähkömarkkinoilla ja myöhemmin sähkön- ja materiaalinhankintaan sekä tasehallintaan erikoistuneena yhteistyöyhtiönä. Vuonna 1998 perustettiin IVO Partner -markkinointiketju. Myöhemmin Fortum Energiapartnerit -ketju, jossa yhtiömme oli ketjujäsenenä aina markkinointiketjun lopettamiseen saakka, vuoteen 2002. Tämän jälkeen yhtiö on tehnyt sähkönvähittäiskauppaa itsenäisesti. Parikkalan Valo Oy:n asiakkaat ovat olleet uskollisia oman seutukunnan yhtiölle. Luotettavuus, asiakaslähtöisyys ja kilpailukyky ovat edesauttaneet kiristyvässä kilpailussa hyvän markkinaosuuden säilymistä omalla jakeluvastuualueella.

Sähköntuotanto

2000-luvun alkupuolella yhtiö teki strategisen linjauksen hankkia omaa sähköntuotantoa. Yhtiö on mukana Kaakon Energia Oy:n kautta useissa sähköntuotanto-osuuksissa ja hankkeissa. Investointivaihtoehtojen etusijalla on hiilidioksidivapaa sähköntuotanto.

Haasteelliset olosuhteet

Jakeluvastuualue Euroopan suurimman- ja Suomen suurimman järven välisellä kankaalla on hyvin myrskyherkkä. Alue on ns. Laatokan-Karjalan lehtoaluetta, jossa puusto kasvaa nopeasti. Pitkä maaseutujakeluverkko ja pitkä puusto aiheuttavat haasteita sähkönjakelulle.

Kesällä 2010 yhtiö koki historiansa pahimmat myrskytuhot kun Asta ja Veera –myrskyt puhalsivat jakeluvastuualueen läpi. Asta ja Veera –myrskyjen jälkeen mikään myrsky ei ole enää tuntunut juuri miltään.

Toimitusvarmuuden parantamiseen tehdään jatkuvasti töitä ja mahdollisen myrskyn sattuessa kokenut henkilökunta tietää mitä tehdä.

Paikallista luotettavaa palvelua

Nykyisellään Parikkalan Valo Oy on energiapalveluihin erikoistunut yhtiö. Keskeisiä arvoja yhtiön toiminnassa ovat ihmisläheinen paikallinen palvelu, asiakaslähtöisyys, henkilöstön osaaminen ja yhteistyö. Päätavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme luotettavaa, laadukasta ja kilpailukykyistä energiapalvelua. Pyrimme omalla toiminnallamme edistämään positiivista kehitystä seutukunnallamme ja parantamaan ihmisten elämänlaatua.

Tulevaisuus

Tulevaisuuteen suhtaudumme positiivisesti. Sähkönlaatuun ja toimitusvarmuuteen tullaan investoimaan voimakkaasti seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Muutoksia toimintaympäristössä tultaneen näkemään, varsinkin lainsäädännön ja regulaation osalta. Sähköisen liikenteen kehittyminen ja hajautettu sähköntuotanto nähdään mahdollisuutena. Energiaa tarvitaan myös tulevaisuudessa.