Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Uutiset

You are here

Home / Valo / Uutiset

Uutiset

Raivaamme 20 kV johtoalueiden puustoa Punkaharjulla

Raivaamme 20 kV johtoalueiden puustoa seuraavilla Punkaharjun alueilla:

 

Enanniemi, Liittolahti, Sorvasranta, Kauvonniemi, Vapanen, Utrasniemi, Ruhvana,Taivallahti ja Vuoriniemi.

 

Pohjavesakon raivauksen lisäksi kaadetaan myös johtoalueita mahdollisesti kaventavat reunapuut.

Johtoalueen vieressä olevasta metsästä kaadetaan riukumaisia, lahoja, haaroittuneita ja muita heikkokuntoisia puita, joilla on suuri riski kaatua linjan päälle.

Johdon vierestä kaadettu puusto kuuluu maanomistajalle ja se jätetään maastoon.

 

Öljyvahinko 25.4.2017

Parikkalan Valo Oy:n pylväsvarikolla Särkisalmella valui n. 900 litraa muuntajaöljyä maahan jakelumuuntajan kaatumisen ja vaurioitumisen seurauksena. Öljyvahinko torjuttiin Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen toimesta ja jälkityöt tehtiin heidän ohjeiden mukaisesti. Likaantunut maa-aines on toimitettu Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen Konnunsuolle jälkikäsiteltäväksi.

 

Lisätietoja:
Olli Mattila
verkkopäällikkö
Puh: 050 3099236

Parikkalan  Valo Oy:llä hyvä toiminnallinen vuosi

Sähkönkäyttö kääntyi vuona 2016 kasvuun usean lämpimän vuoden jälkeen. Sähköä käytettiin Parikkalan Valo Oy:n jakeluvastuualueella 5,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkönmyynnin määrä kasvoi yli 40 prosenttia.  Sähkönsiirron ja sähkönmyynnin kasvu kasvattivat yhtiön liikevaihtoa.
 

Pages