Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Uutiset

You are here

Home / Valo / Uutiset

Uutiset

Fingrid korottaa tasepalvelumaksuja 1.3.2020 alkaen

Fingrid korottaa tasepalvelumaksuja 1.3.2020 alkaen.

 

Fingrid Oyj korottaa tasepalvelumaksuja 1.3.2020 alkaen. Kulutusmaksu nousee 0,27 euroon megawattitunnilta (nykyisin 0,22 €/MWh).

Korotuksen vaikutus loppukuluttajalle on 25 senttiä vuodessa (kotitalouskäyttäjä, jonka sähkönkäyttö 5 000 kWh/vuosi).

 

Vakiokorvaukset

Vakiokorvaukset maksetaan seuraavassa mahdollisessa laskussa. 18.12.2019 alkaneen Aapo-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen läpikäynti ja raportoiminen vie runsaasti aikaa ja jokaisen sähkönkäyttäjän saama vakiokorvaus lasketaan erikseen edellisen vuoden sähkönkulutuksen perusteella. Tämän hetkisen arvion mukaan vakiokorvaukset näkyvät sähkölaskulla helmi- tai maaliskuussa.

 

Lisätietoa vakiokorvauksista: http://www.parikkalanvalo.fi/sahkonsiirto/sahkokatkot/vakiokorvaukset

 

Häiriötiedote 21.12.2019 klo 13:00

Säätilan muuttuminen leudommaksi on aiheuttanut muutamia uusia vikoja eri puolille jakeluvastuualuettamme. Uudet viat on saatu suurimmaksi osaksi korjattua. Säätilan muuttuminen voi aiheuttaa sähkön katkeamista ja nopeaa palautumista, eli jälleenkytkentöjä. Vikoja on vielä eripuolilla jakeluvastuualuettamme ja tällä hetkellä sähköttömiä asiakkaita on noin 100. Tilanteen odotetaan helpottavan sään lämmetessä edelleen. Vikojen korjausta jatketaan.

Häiriötiedote 20.12.2019 klo 16:45

Aapo-lumimyräkän aiheuttamien sähkövikojen korjaus on jatkunut koko päivän. Parikkalan Valon omien asentajien lisäksi apua vikojen korjaukseen on saatu muilta yhtiöiltä. Helikopteri avusti tänään vikojen paikantamisessa aamuisen sumun hälvettyä pimeän tuloon saakka. Vikoja on eripuolilla jakeluvastuualuettamme ja tällä hetkellä sähköttömiä asiakkaita on noin 300. Mikäli säätila ei aiheuta uusia vikoja, keskijänniteverkon viat saadaan korjattua tämän vuorokauden kuluessa. Pienjänniteverkon kaikkia vikoja ei saada korjattua tämän vuorokauden aikana.   

Sähköjen palautuessa

Mikäli sähköjen palautuessa valot himmenevät ja kirkastuvat tai tapahtuu muuta normaalista poikkeavaa, tulee sähkön katkaista pääkytkimestä. Kyseessä voi olla ns. nollavika. Nollavika voi rikkoa elektronisia laitteita ja kodinkoneita tai aiheuttaa pahimmassa tapauksessa hengenvaaran.

Mikäli sähköt palautuvat vain osaan kiinteistöä, kyseessä voi olla ns. vaihevika. Vaiheviasta ei ole haittaa kodinkoneille, mutta se voi rikkoa 3-vaihesähkömoottorin, ilman asian mukaista suojausta.

Pages