Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Yhtiökokoustiedote

Olet täällä

Etusivu / Yhtiökokoustiedote

Parikkalan Valo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Parikkalassa 8.5.2018. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Parikkalan Valo Oy:n liikevaihto pysyi edellisvuoden ennätystasolla ollen 10,7 M€. Sähkönkäyttö yhtiön jakeluvastuualueella laski 1,8 prosenttia edellisvuotta leudomman talven vuoksi. Yhtiömme myymän sähkön määrä jatkoi kasvuaan edellisvuodesta 4,2 prosentilla. Tilikauden tulos oli 0,3 M€. Tilikauden voittoa pienensi vuosikymmenen alkupuolella tehtyjen sähköjohdannaisten sulkeminen. Johdannaisten sulkemisesta kirjattu kertakulu oli 2 M€. Ilman johdannaisten sulkemista yhtiömme tulos olisi ollut ennätyksellisen suuri.
 

Yhtiön investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä sijoitukset tuotanto-osuuksiin olivat yhteensä 2,7 M€. Suurin osa investoinneista kohdistui sähköntoimitusvarmuuden kehittämiseen sähkömarkkinalain mukaisesti.
 

Energiavirasto julkaisi vuoden 2017 lopulla edellisen vuoden (2016) kohtuullisen tuoton laskelman. Laskelman mukaisesti Parikkalan Valo Oy:n Sähkönsiirtoliiketoiminnan alituotto oli 2,1 M€. Haasteellisista olosuhteista ja toimitusvarmuusinvestoinneista huolimatta yhtiömme sähkönsiirtohinnat ovat siis olleet huomattavasti alle Energiaviraston salliman suurimman sallitun.
 

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,70 €/osake ja S-sarjan osakkeelle 0,60 €/osake. Täsmäyspäivä on 8.5.2018 ja osingonmaksupäivä 18.6.2018.
 

Vuosi 2017 oli Parikkalan Valo Oy:n 81. toimintavuosi. Toimintavuonna henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 30 henkilöä.

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Janne Rouvinen, 040 588 0702.

Jaa: