Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Yhtiökokous 4.5.2017

Olet täällä

Etusivu / Yhtiökokous 4.5.2017

Parikkalan Valo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Parikkalassa 4.5.2017. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Yhtiökokouksesta laadittu tiedote alla.

 

Parikkalan Valo Oy:llä hyvä tulos

 

Parikkalan Valo Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli 10,8 M€, joka on noin 15 prosenttia edellisvuotta suurempi. Usean lämpimän vuoden jälkeen sähkönkäyttö kääntyi kasvuun ja sähköä siirrettiin 5,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkönmyynnin määrä kasvoi 41,3 prosenttia. Liikevoittoa vuonna 2016 kertyi 0,87 M€ ja tilikauden voitto oli 0,99 M€.

 

Yhtiön investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä sijoitukset tuotanto-osuuksiin olivat yhteensä 2,3 M€. Investoinneista suurin osa kohdistui sähköntoimitusvarmuuden kehittämiseen sähkömarkkinalain mukaisesti.

 

Energiavirasto julkaisi vuoden 2016 lopulla kolmannen valvontajakson (2012-2015) kohtuullisen tuoton laskelman. Laskelman mukaisesti Parikkalan Valo Oy:n Sähkönsiirtoliiketoiminnan alituotto oli 3,0 M€. Haasteellisista olosuhteista ja toimitusvarmuusinvestoinneista huolimatta Parikkalan Valo Oy:n sähkönsiirtohinnat ovat olleet huomattavasti alle Energiaviraston salliman suurimman sallitun.

 

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,80 €/osake ja S-sarjan osakkeelle 0,70 €/osake, mikä on hieman edellisvuotta suurempi. Täsmäyspäivä on 4.5.2017 ja osingonmaksupäivä 14.6.2017.

 

Vuosi 2016 oli Parikkalan Valo Oy:n 80. toimintavuosi. Toimintavuonna henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 31 henkilöä.

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Janne Rouvinen, 040 588 0702.

Jaa: