Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Parikkalan  Valo Oy:llä hyvä toiminnallinen vuosi

Olet täällä

Etusivu / Parikkalan  Valo Oy:llä hyvä toiminnallinen vuosi

Sähkönkäyttö kääntyi vuona 2016 kasvuun usean lämpimän vuoden jälkeen. Sähköä käytettiin Parikkalan Valo Oy:n jakeluvastuualueella 5,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkönmyynnin määrä kasvoi yli 40 prosenttia.  Sähkönsiirron ja sähkönmyynnin kasvu kasvattivat yhtiön liikevaihtoa.
 
Yhtiön investoinneista suurin osa kohdistui sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittämiseen. Toimitusvarmuusinvestoinnit olivat hieman edellisvuotta suuremmat. Vuoden 2016 aikana saatiin toimitusvarman jakeluverkon piiriin Parikkalan ja Punkaharjun taajamat kokonaisuudessaan. Toimitusvarmuusinvestointeja tehtiin myös Putikon taajamassa, jossa kaapelointityöt jatkuvat vuoden 2017 aikana.
 
Toimitusjohtaja Janne Rouvinen: ”Toimitusvarmuusinvestoinneilla varaudutaan luonnon ääri-ilmiöihin ja parannetaan asiakkaiden sähkönlaatua”. 
 
Vuoden 2016 aikana Parikkalan Valo Oy:n sähkönjakelun toimitusvarmuutta koetteli kaksi valtakunnallisesti laajempaa myrskyä; heinäkuun alussa Arvo-myrsky ja elokuun lopussa Rauli-myrsky. Molempien myrskyjen tuhot saatiin hoidettua varsin nopeasti myrskyjen laajuuteen nähden. Yli 12 tuntia kestäneen sähkökatkon kokivat Arvomyrskyssä 73 asiakasta ja Rauli-myrskyssä vain 11 asiakasta runsaasta 10 000 asiakkaasta. 
 
toimitusjohtaja Janne Rouvinen: ”Varsinkin pienjänniteverkon suuri, yli 50 prosentin kaapelointiaste vähensi tuhoja ja nopeutti vianselvitystä”.
 
Energiavirasto julkaisi vuoden 2016 lopulla kolmannen valvontajakson (2012-2015) kohtuullisen tuoton laskelman. Laskelman mukaisesti Parikkalan Valo Oy:n Sähkönsiirtoliiketoiminnan alituotto oli 2 954 k€. Haasteellisista olosuhteista ja toimitusvarmuusinvestoinneista huolimatta Parikkalan Valo Oy:n sähkönsiirtohinnat ovat olleet huomattavasti alle Energiaviraston salliman suurimman sallitun.
 
Vuosi 2016 oli Parikkalan Valo Oy:n 80. toimintavuosi. Toimintavuonna henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 31 henkilöä.
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Janne Rouvinen 040 588 0702.

Jaa: