Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Kutsu Parikkalan Valo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Olet täällä

Etusivu / Kutsu Parikkalan Valo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Varsinainen yhtiökokous 2018 - Hallituksen ehdotus           Yhtiökokousvaltakirja 2018

 

Kutsu Parikkalan Valo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

Parikkalan Valo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.5.2018 klo 9:00 alkaen Kirjolan koulun auditoriossa, osoitteessa Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala. Kokousta edeltää kahvitarjoilu klo 8:30 - 9:00.

 

Kokouksessa käsitellään:
1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallituksen ehdotus on kuvattu kokonaisuudessaan yhtiökokouksen asialistalla, joka on osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.parikkalanvalo.fi.

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset kokousasiakirjat ja edellä mainittu ehdotus sekä yhtiökokouskutsu ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Parikkalantie 15, 59100 Parikkala. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle.

 

Osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että yhtiöjärjestyksen määräyksestä johtuen osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisesta yhtiölle. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään torstaina 3.5.2018 klo 12.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoin: kirjeitse osoitteeseen Parikkalan Valo Oy, Parikkalantie 15, 59100 Parikkala, sähköpostilla osoitteeseen sanna.hallikainen@pavo.fi tai puhelimitse numeroon 05 43901.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisesti avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ääniluettelon laatimista silmällä pitäen alkuperäisinä yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

 

Parikkalassa 22.3.2018
Parikkalan Valo Oy:n hallitus

 

Jaa: