Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Sähköliittymät

You are here

Home / Sähkönsiirto / Sähköliittymät

Oletko rakentamassa vai tarvitsetko suuremman sähköliittymän? Ota yhteys liittymänmyyntiimme, josta saat tarjouksen liittymästä. Liittymätarjousta tehtäessä tarvitsemme perustietoina käyttöpaikan sijainnin ja tiedot liittymän tehosta eli sähköntarpeesta. Sovellamme hinnoittelussa Energiaviraston hinnoitteluohjeita.

Pienjännitejakeluverkoissa noudatettavia periaatteita ovat vyöhykehinnoittelu, aluehinnoittelu, teholiittymät sekä tapauskohtainen hinnoittelu. Pienjänniteliittymien hinnoittelu perustuu rakennuskustannuksiin sekä kapasiteettivarausmaksuun. Olemassa olevan pienjänniteverkon alueella pääsääntöisenä hinnoittelumenetelmänä käytetään vyöhykehinnoittelua.

Vyöhykehinnoitellun alueen ulkopuolella käytetään ensisijaisesti aluehinnoittelua. Tapauskohtaista hinnoittelua käytetään, jos aluehinnoittelun soveltamiselle ei ole edellytyksiä. Pienjänniteteholiittymien hinnoittelumenetelmää sovelletaan tilanteissa, jos hinnastossa ei ole  valmiiksi määritettynä kyseistä liittymätehoa vastaavaa liittymähintaa.

 
Parikkalan Valo Oy:n liittymismaksut ja liittymisehdot.
 

Liittymisasioissa kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa, jotta liittymän rakentamiseen voidaan varata aikaa. Uusi liittymä vaikuttaa usein koko alueen sähköverkon rakenteeseen, jolloin tarvitaan suunnitteluaikaa. Liittymän toimitus voi kestää muutamasta viikosta aina muutamaan kuukauteen liittymän vaatiman sähköverkon ja aiemmin sovittujen kohteiden laajuudesta riippuen. Pyrimme rakentamaan kaikki uudet liittymät maakaapelijohtoina, jolloin maan ollessa roudassa ei liittymiä rakenneta. Taajama-alueella toimitusaika on yleensä lyhyempi kuin haja-asutusalueella. Liittymissopimus tehdään aina kirjallisena ja siinä sovitaan liittymän tarvitsema pääsulakekoko, maksu- ja toimitusehdot sekä liittymismaksun suuruus.

Liittymisasioissa sinua palvelevat Ritva Reinikainen ja Anne Varis sekä Hannu Ahokas.

Soita numeroon 05 4390 212 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pavo.fi

Pyydä tarjousta liittymästä tällä lomakkeella.