Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Vakiokorvaukset

You are here

Home / Sähkönsiirto / Sähkökatkot / Vakiokorvaukset

Korvaus pitkästä sähkökatkosta

Sähkönkäyttäjillä on oikeus saada korvausta silloin, kun sähkökatko kestää yli 12 tuntia. Korvaus määräytyy sähkökatkon pituuden ja sähkönkäyttäjän vuosittaisen sähkön siirtomaksun perusteella.

Korvaus maksetaan hyvittämällä siirtomaksua sähkölaskussa automaattisesti. Mikäli asiakas ei ole saanut korvausta automaattisesti, voi asiakas hakea korvausta "ota yhteyttä"-lomakkeella.

Käyttäjälle verkkopalvelun keskeytymisen johdosta kalenterivuoden aikana maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2000 euroa.

Yksittäisen verkkopalvelun keskeytyksen osalta maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään
1) 1 000 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen 1.1.2016
2) 1 500 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen 1.1.2018
3) 2 000 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Hakemus tulisi jättää Parikkalan Valo Oy:lle neljän kuukauden kuluessa sähkökatkosta.

Keskeytysaika Korvauksen määrä
12-24 tuntia  10 % vuotuisesta siirtomaksusta
24-72 tuntia 25 % vuotuisesta siirtomaksusta
72-120 tuntia 50 % vuotuisesta siirtomaksusta
120-192 tuntia 100 % vuotuisesta siirtomaksusta
192-288 tuntia 150 % vuotuisesta siirtomaksusta
yli 288 tuntia 200% vuotuisesta siirtomaksusta

 

Sähkökatko alkaa hetkestä, jolloin se on tullut alueen sähköyhtiön tietoon. Ilmoittamatta jääneestä yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkoksesta ei siis makseta korvauksia.

Vakiokorvausta ei myöskään makseta silloin, kun sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta tai keskeytyksen syy on verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Jos korjausmiehistön turvallisuus on vaarassa, keskeytysajan laskenta aloitetaan vasta silloin, kun korjaus on turvallista aloittaa.