Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Sähkönlaatumittaus

You are here

Home / Sähkönsiirto / Palvelut / Sähkönlaatumittaus

Sähkönsiirto vastaa sähkönlaadusta Parikkalan Valon sähkönsiirtoverkossa. Sähkönlaatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset ovat yhtiömme omistaman sähkönsiirtoverkon osalta ilmaisia. Sähkönlaadun mittauksia tehdään jakeluverkossa, asiakkaan liittymispisteessä.

Mittaukset aloitetaan yleensä jännitteen ja oikosulkuvirran toteamisella. Tarkemmat mittaukset tehdään asiakkaan kWh -mittarin tilalle asennettavalla laatumittarilla. Laatumittaus kestää viikon, jossa selvitetään jakeluverkon jännitteen ominaisuudet standardin SFS-EN 50160 mukaisesti.

Mittausten perusteella tehdään mahdolliset korjaussuunnitelmat ja -toimenpiteet. Asiakkaiden oman sähköverkon tutkimiseksi suoritettavien laatumittausten osalta veloitamme erikseen.

Lisätietoa palvelusta antaa Hannu Ahokas.