Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Sähkönlaatumittaus

You are here

Home / Sähkönsiirto / Palvelut / Sähkönlaatumittaus

Sähkönsiirto vastaa sähkönlaadusta Parikkalan Valon sähkönsiirtoverkossa. Sähkönlaadulle on siirtoverkossa määritetty tietyt raja-arvot, jos rajat ylitetään tai alitetaan on kyse sähkönlaadun poikkeamasta. Yleisin poikkema sähkönlaadussa on jännitteen alenema. Nopea jännitteen vaihtelu aiheuttaa valoissa näkyvää välkyntää, pitempi aikainen jännitteen alenama taas näkyy sähkölaitteiden käytössä, hella tai uuni lämpenee odotettu hitaammin, sähkökoneet tuntuvat tehottomilta. Ilmiöitä on monenlaisia, niiden selvittämisen ja korjaamisen hankaluus vaihtelee tapauskohtaisesti.

Sähkönlaatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset ovat yhtiömme omistaman sähkönsiirtoverkon osalta maksuttomia. Sähkönlaadun mittauksia tehdään jakeluverkossa, asiakkaan mittauskeskuksella.

Mittaukset aloitetaan yleensä jännitteen ja oikosulkuvirran toteamisella. Tarkemmat mittaukset tehdään asiakkaan kWh -mittarin tilalle asennettavalla laatumittarilla. Laatumittaus kestää viikon, jossa selvitetään jakeluverkon jännitteen ominaisuudet standardin SFS-EN 50160 mukaisesti.

Mittausten perusteella tehdään mahdolliset korjaussuunnitelmat ja -toimenpiteet. Asiakkaiden oman sähköverkon tutkimiseksi suoritettavien laatumittausten osalta veloitamme erikseen.

Lisätietoa palvelusta antaa Hannu Ahokas.