Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Sähkön alkuperä

You are here

Home / Sähkönmyynti / Sähkön alkuperä

Parikkalan Valon energianlähdejakauma 2019

Myymämme sähkön hankintalähdejakauma:

 • Uusiutuvat energialähteet 8,5 %
 • Ydinvoimaa 49,0 %
 • Fossiiliset polttoaineet ja turve 42,5 %

 

Energialähteistä  syntynyt käytetyn ydinpolttoaineen määrä:

 • Käytetty ydinpolttoaine 1,35 mg/kWh
   

Energialähteistä syntynyt hiilidioksidipäästö 238 g/kWh

Uusiutuvat energialähteet:

 • vesivoimalla
 • tuulivoimalla
 • ja biopolttoaineilla tuotettu sähkö

 

Fossiiliset energialähteet ja turve:

 • hiilellä
 • maakaasulla
 • ja öljyllä tuotettu sähkö