Parikkalan Valo Oy  |  Vikapäivystys (24h): 05 43901  |  Sähkökatkot  |  Yhteystiedot

Maankäyttö

You are here

Home / Sähkönsiirto / Maankäyttö

Sähköjohtojen alla olevat maa-alueet ja puusto eivät ole verkkoyhtiön omistuksessa, vaan kuuluvat maanomistajalle.

Sähköjohtojen sijoittamisesta tehdään aina kirjallinen johtoaluesopimus tai suostumus. Sopimus antaa johdon omistajalle eli Parikkalan Valolle oikeuden käyttää aluetta ja asettaa samalla maanomistajalle rajoituksia. Suostumusta käytetään silloin, kun maa-alueen käytöstä ei makseta korvauksia.

Sopimuksen laatiminen

Sopimuksia laaditaan aina kaksi kappaletta, toinen Parikkalan Valolle ja toinen maanomistajalle. Parikkalan Valon puolesta sopimuksen allekirjoittaa verkkopäällikkö. Jos maa-alueella on monta omistajaa, sopimukseen tarvitaan kaikkien omistajien allekirjoitukset tai valtakirjat. Parikkalan Valo lähettää sopimusten liitteenä palautuskuoren, jossa on palautusosoite valmiina ja postimaksu maksettu. Johtoaluekorvaukset maksetaan kertakorvauksina.

Mukaan tarvitaan mahdolliset liitteet (mm. valtakirjat). Maksamme sopimuskorvauksen, vasta kun alkuperäinen, allekirjoitettu sopimus on palautunut meille ja rakentaminen aloitettu.

 

Tästä löydät maankäyttö- ja johtoaluesopimuksista useimmin kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Olen tehnyt johtoaluesopimuksen. Miksi korvauksia ei vielä ole maksettu?

Johtoaluesopimuskorvaukset maksetaan kuukauden kuluessa rakentamistöiden aloittamisesta, kun maanomistaja on palauttanut allekirjoitetun sopimuksen Parikkalan Valolle. Voit tarkistaa sopimuksesi tilanteen soittamalla suunnittelupäälliköllemme. Häneltä saat tiedon käsittelyvaiheesta ja arvion korvauksen maksamisajankohdasta.

 

Kaapelin kaivamisen jälkeen nurmikkoon jäi suuret urat. Mihin otan yhteyttä?

Olkaa yhteydessä työpäällikköömme. Hänen kanssaan voitte sopia tarvittavista korjaustoimista.

 

Pitkäaikainen johtoaluesopimus on päättymässä. Mitä pitäisi tehdä?

Ottakaa yhteyttä suunnittelupäällikköömme. Mikäli linjaa ei pureta ennen sopimuskauden päättymistä, tehdään uusi sopimus. Uudistetussa sopimuksessa korvataan vain maapohja ja mahdolliset estehaitat.

 

Pihani poikki kulkee sähkölinja. Voidaanko se siirtää?

Suunnittelupäälliköltämme selviää, onko linjasta tehty kirjallinen vai suullinen sopimus. Molemmat sopimukset sitovat myös kiinteistön myöhempää omistajaa. Kirjallisesta sopimuksesta kiinteistön uusi omistaja saa halutessaan kopion joko postitse tai sähköpostilla. Linjan siirrosta asiakkaan toivomuksesta on mahdollista saada tarjous.

 

Mitä tietoja minun tulee selvittää ennen kuin otan yhteyttä?

Tarvitsemme tarkempia tietoja kiinteistöstä. Jos et tiedä kiinteistötunnusta, tieto sijaintikunnan lisäksi kiinteistön nimestä tai osoitteesta riittää. Myös tieto alkuperäisestä sopijasta auttaa vanhojen sopimusten selvittämisessä.

 

Johtoalueen sijoittamissopimus on tehty suullisesti. Voinko saada sen kirjallisena?

Suullisesti tehty sopimus on mahdollista vahvistaa kirjalliseksi, mutta maa-alueen käytöstä ei makseta korvauksia. Sopimus sitoo myös kiinteistön myöhempää omistajaa riippumatta siitä, onko se tehty suullisesti vai kirjallisesti.